Nakas

Nakas

Nakas

Η Εταιρεία

Ο όμιλος εταιριών NAKAS GROUP δραστηριοποιείται πάνω από 20 χρόνια στον χώρο του βιβλίου, των ταξιδιωτικών οδηγών και χαρτών καθώς και στον τομέα των Εισαγωγών - Εξαγωγών, παρέχοντας μια ευρεία γκάμα επιλογών, που προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες του. Η μακρόχρονη εμπειρία του σε διαφορετικά κανάλια της αγοράς με σημαντικές επενδύσεις στις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τις εκδόσεις, το χονδρικό & λιανικό εμπόριο, αποτέλεσαν τα συστατικά επιτυχίας και γνώσης για τον κλάδο με αποτέλεσμα σήμερα να κατέχει τη σημαντικότερη και πλέον διευρυμένη παρουσία στο χώρο των εκδόσεων. 

 Η ανάγκη

Καθώς ο όμιλος στηρίζει πάντα τις φρέσκες ιδέες με τόλμη και επιμονή, αναζητούσε μια λύση ώστε να καλύψει την ανάγκη του για ενιαία παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων και τμημάτων του από τις πωλήσεις, το λογιστήριο, την αποθήκη, έως τα υποκαταστήματα και την διοίκηση, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών του.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα εξυπηρετούσε έπρεπε να:

 • δημιουργεί αυτοματοποιημένες προσφορές
 • λαμβάνει παραγγελίες που να περνούν από διαδικασία εγκρίσεων
 • προσφέρει τη δυνατότητα μαζικών μετασχηματισμών των παραγγελιών σε τιμολόγια πωλήσεων
 • παρακολουθεί τη ροή όλης της διαδικασίας εκτέλεσης των παραγγελιών, από το πρώτο στάδιο της παραγγελιοληψίας μέχρι τη δρομολόγησή της προς τον πελάτη
 • διαχειρίζεται τις πολυμορφικές συνεργασίες με τους πελάτες (πχ συμβάσεις)
 • υποστηρίζει on-line την παραγγελιοληψία
 • προσφέρει τη δυνατότητα επιμερισμού των εξόδων ανά κέντρα κόστους
 • υποστηρίζει τη σύνθεση και παρακολούθηση ειδών και να διαχειρίζεται πολλαπλές αποθήκες
 • προσφέρει τη δυνατότητα μαζικής διαχείρισης των εισπράξεων
 • παρέχει πλούσιο reporting, ανά πασά στιγμή, προς τη διοίκηση για όλα τα τμήματα της εταιρείας

 Η Λύση

Ο όμιλος επέλεξε την πλατφόρμα Galaxy της Epsilon SingularLogic και τον εξουσιοδοτημένο Solution Partner της, IDSS Intelligent Solutions, για να υποστηρίξει τη ραγδαία ανάπτυξή του που οφείλεται στην αύξηση των καταστημάτων και σημείων πώλησης του, καθώς και την επέκταση του σε νέα προϊόντα και λύσεις. Με το Galaxy ERP κάλυψε όλες τις ανάγκες του που σχετίζονται με αγορές, πωλήσεις, αποθήκες, οικονομική διαχείριση και MIS Reporting. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν custom λύσεις για να καλυφθούν συγκεκριμένες λειτουργίες του ομίλου, όπως διαδικασίες εκκαθάρισης παρακαταθηκών και το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Αναφορικά με τη διαχείριση του πελατολογίου του και των ενεργειών marketing ο όμιλος επέλεξε το Galaxy CRM, ώστε να διαχειρίζεται εύκολα τις προωθητικές ενέργειες, ευκαιρίες πώλησης, προσφορές και καμπάνιες του,ενώ με το Galaxy Mobile SFA αυτοματοποιήθηκε η διαδικασία λήψης παραγγελιών μέσω tablet, ώστε τα field στελέχη του να μπορούν να διεκπεραιώνουν εύκολα, από όπου και εάν βρίσκονται, όλες τις καθημερινές τους εργασίες.  

Πιο αναλυτικά η λύση που υλοποιήθηκε από την IDSS Intelligent Solutions, περιλαμβάνει: 

 • Galaxy ERP, για την ενιαία παρακολούθηση όλων των λειτουργιών του ομίλου  
 • Galaxy CRM, για τη διαχείριση των πελατειακών του σχέσεων, των προωθητικών ενεργειών και την παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
 • Galaxy Mobile SFA, για την ανάλυση δρομολογίων και πωλήσεων και την υλοποίηση παραγγελιοληψίας με tablet  
 • Galaxy Retail, για την παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των λιανικών του πωλήσεων καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων πιστότητας πελατών. Έτσι συνδύασε την εμπορική - οικονομική διαχείριση  του Galaxy ERP (back office), με το κομμάτι της λιανικής και το Galaxy Retail (front office), απολαμβάνοντας την εμπειρία της ενιαίας πλατφόρμας
 • Παραμετροποίηση και οργάνωση της διαδικασίας κοστολόγησης 
 • Ειδικές διαδικασίες εκκαθάρισης παρακαταθηκών  
 • Εφαρμογή εισπρακτικών διαδικασιών  

 Τα οφέλη

Ο όμιλος εταιρειών NAKAS GROUP με την υιοθέτηση του Galaxy έχει επιτύχει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη και πιο συγκεκριμένα:

 • Άμεση και συγκεντρωτική πληροφόρηση για όλες τις λειτουργείες του ομίλου 
 • Απλοποίηση της καθημερινότητας των πωλητών και ενίσχυση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητάς τους
 • Συνολική και αναλυτική πληροφόρηση τους, σε πραγματικό χρόνο, όπου κι αν βρίσκονται 
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών  
 • Έτοιμο πλάνο επισκέψεων/δρομολογίων χωρίς ανάγκη προετοιμασίας 
 • Διαμόρφωση αυτόματων προπαραγγελιών στο tablet του πωλητή  
 • Εύκολη διαχείριση του πελατολογίου και εκτέλεση στοχευμένων marketing campaigns 
 • Ενίσχυση του customer experience 
 • Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών 
 • Βελτίωση του διαχειριστικού χρόνου των εργαζομένων  
 • Αυτοματοποιήσεις διαδικασιών που εξασφαλίζουν ταχύτητα και μηδενισμό λαθών 
 • Ευθυγραμμισμένη λειτουργία των τμημάτων του ομίλου βάσει της ενιαίας στρατηγικής 
 • Real - time παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς, με πληθώρα αναλυτικών Reports, ώστε να μπορεί να προβαίνει άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις, αλλά και να λαμβάνει έγκυρες και έγκαιρες αποφάσεις

Δήλωση Αντιπροσώπου

«Η διαρκή μας ανάγκη για εξέλιξη και εκσυγχρονισμό συνάντησε την ίδια φιλοσοφία της εταιρείας IDSS Intelligent Solutions και μέσα από την πρωτοποριακή πλατφόρμα Galaxy πετύχαμε την εύρυθμη λειτουργία και αυτοματοποίηση των χρονοβόρων διαδικασιών μας, δώσαμε εργαλεία στα τμήματα πωλήσεων και marketingενισχύοντας το customerexperience και συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τις επιπλέον δυνατότητες του Galaxy και να αναπτυσσόμαστε ολοένα και περισσότερο μαζί του.»

Share this Post:

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν