Megasystems

Megasystems

Megasystems

Η εταιρία

Η εταιρία Mega Systems δραστηριοποιείται από το 1992 στην Ελλάδα, στην αγορά του οσφρητικού marketing (scent marketing) με ποιοτικά και μοναδικά tailored made προϊόντα, αλλά και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που την καθιστούν ηγέτη στον τομέα. Διαθέτει ένα μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, στο οποίο απασχολούνται περισσότερα από 200 άτομα και μια πελατειακή βάση που ξεπερνά τους 70.000 πελάτες. Η εταιρία παρακολουθεί συνεχώς τις παγκόσμιες τάσεις της αρωματοποιίας και του scent marketing, αξιοποιεί συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και διαθέτει τμήμα έρευνας & ανάπτυξης για νέα προϊόντα και καινοτόμες λύσεις.

Η ανάγκη

Η εταιρία αξιοποιεί διαρκώς τα πληροφοριακά της συστήματα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, την τεχνογνωσία των συνεργατών της και τις υποδομές της, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξή της. Έχοντας καλύψει τις ανάγκες των νευραλγικών τμημάτων της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Παραγωγής, των Πωλήσεων & Αγορών με το Galaxy Enterprise ERP, αποφάσισε ότι και για τα επόμενα ψηφιακά της βήματα θα εμπιστευτεί το Galaxy της Epsilon SingularLogic και τον εξουσιοδοτημένο Solution Partner της Epsilon SingularLogic, IDSS Intelligent Solutions, με στρατηγικό στόχο να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες πωλήσεων και marketing, να ενισχύσει την παραγωγικότητα των ανθρώπων της και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών marketing και να αναπτύξει περαιτέρω τις πωλήσεις της και τις σχέσεις της με το πελατολόγιό της.

Η λύση

Για την αυτοματοποίηση των πωλήσεών της επέλεξε τις λύσεις Enterprise Mobility της Epsilon SingularLogic, εξοπλίζοντας τα στελέχη της με σύγχρονα mobile εργαλεία, που διευκολύνουν τις διαδικασίες πωλήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των πελατών, από όπου κι αν βρίσκονται. Για τη διαχείριση του πελατολογίου της και την αυτοματοποίηση των ενεργειών marketing, υιοθέτησε το Galaxy CRM, για να αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης και ενίσχυσης των πωλήσεων της, μέσα από ενέργειες marketing και lead generation τακτικές, να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών της, αλλά και να βοηθήσει στην οργάνωση και απλοποίηση των εσωτερικών της workflows, ενισχύοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων της.

Η λύση υλοποιήθηκε από την IDSS Intelligent Solutions, εξουσιοδοτημένο Solution Partner της Epsilon SingularLogic και κάλυψε αναλυτικότερα:

Με το Enterprise Mobility

 • Καταχωρήση νέων αιτημάτων-πωλήσεων απευθείας από το χώρο του πελάτη
 • Φορητή τιμολόγηση xVan (τιμολόγια, πιστωτικά, επιστροφές)
 • Εφαρμογή εταιρικής τιμολογιακής, εκπτωτικής & εμπορικής πολιτικής
 • Εισπράξεις μετρητών & επιταγών
 • Οργάνωση ραντεβού, επισκέψεων
 • Ενημέρωση των πωλητών για τα οικονομικά στοιχεία των πελατών
 • Πρόσβαση στο ιστορικό των αιτημάτων, των μηχανημάτων & των συντηρήσεων τους, των επισκέψεων και των δραστηριοτήτων του πελάτη

Με το Galaxy CRM

 • Παρακολούθηση πελατολογίου
 • Παρακολούθηση δικτύου συνεργατών και υποκαταστημάτων 
 • Διαχείριση δυνητικού πελατολογίου και segmentation
 • Online εισαγωγή leads από συμμετοχές σε συνέδρια, εκθέσεις
 • Διασύνδεση με το mailchimp, με αυτόματη ενημέρωση των επαφών από το CRM, για email marketing, lead generation και sales καμπάνιες (newsletters, promos)
 • Διαχείριση leads με ροές εργασιών μέχρι το κλείσιμο της πώλησης
 • Αυτοματοποιημένα workflows και αναθέσεις εργασιών για όλες τις εργασίες της εταιρίας
 • Ένταξη του δικτύου συνεργατών στο CRM, σε ένα πολυεταιρικό περιβάλλον με κοινή παραμετροποίηση

Τα οφέλη

Η αυτοματοποίηση των ενεργειών Πωλήσεων και Marketing με τις λύσεις της SingularLogic, προσέφεραν στη MEGA SYSTEMS σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη:

 • Απλοποίηση της καθημερινότητας των πωλητών και ενίσχυση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητάς τους στο πεδίο
 • Συνολική και αναλυτική πληροφόρηση στους πωλητές, σε πραγματικό χρόνο όπου κι αν βρίσκονται
 • Έτοιμο πλάνο επισκέψεων/δρομολογίων χωρίς ανάγκη προετοιμασίας
 • Διαμόρφωση αυτόματων προπαραγγελιών στο tablet του πωλητή και μετασχηματισμού τους σε παραστατικά με ένα κλικ
 • Μηδενισμός του διαχειριστικού χρόνου που απαιτούσαν οι διαδιακασίες της εταιρίας για μια επίσκεψη στον πελάτη, με την υιοθέτηση του Xvan
 • Ελαχιστοποίηση των ακυρωτικών παραστατικών
 • Ισχυρό customer awareness για την εταιρία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
 • Εύκολη διαχείριση segmentation δυνητικού πελατολογίου
 • Δημιουργία lead qualified βάσης για άμεσες ενέργειες από τους πωλητές, με αυτοματοποιημένα workflows και follow up
 • Το conversion rate των leads έφτασε 80%, σε μέσο χρονικό διάστημα 2,5 μηνών
 • Ενίσχυση του customer experience
 • Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, με ανταπόκριση εντός 24 ωρών στα αιτήματά του
 • 70% αύξηση της παραγωγικότητας
 • 33% βελτίωση του διαχειριστικού χρόνου των εργαζομένων
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών και μηδενισμός των γραφειοκρατικών εργασιών
 • Ελαχιστοποίηση περιττών επικοινωνιών και πολύωρων meetings
 • Προκαθορισμένοι χρόνοι ολοκλήρωσης των projects & επίτευξη των deadlines
 • Μείωση του περιβαντολλογικού αποτυπώματος, λόγω βελτιστοποίησης δρομολογίων & μηδενισμό των χειρόγραφων παραστατικών
 • Ευθυγραμμισμένη λειτουργία του συνόλου της εταιρίας βάσει στρατηγικής
 • Real time παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς της εταιρίας, με πληθώρα αναλυτικών reports, ώστε να μπορεί να προβαίνει άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις, αλλά και να λαμβάνει έγκυρες και έγκαιρες αποφάσεις

Δήλωση Αντιπροσώπου

“Η 30ετής επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας στην ευρωπαϊκή αγορά, στηρίζεται σε επιτυχημένες συνεργασίες και στρατηγικές ενέργειες οργάνωσης και δόμησης του οργανισμού μας. Τα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτουμε, μας επιτρέπουν την άμεση ενημέρωση και τον επιτυχή στρατηγικό σχεδιασμό. Η σωστή πληροφορία άλλωστε, είναι η δύναμη της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα!” Δημητρόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος MEGA SYSTEMS AEBE

Share this Post:

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν