Mantis

Mantis

Mantis

Ο Όμιλος Mantis, με τις εταιρίες του Mantis Trading SA, Fortis Trading SA και Attraction SA, ηγείται του κλάδου των Fast Moving Consumer Goods (FMCGs). Aποτελεί έναν από τους κορυφαίους διανομείς αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Διατηρεί ηγετική θέση στις πωλήσεις, το consumer marketing, το trade marketing, καθώς και στις σύγχρονες, υπηρεσίες διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων.

Η ανάγκη

Ο Όμιλος Mantis για την εξυπηρέτηση των πελατών του διαθέτει ένα State of Art Datacenter, ενώ έχει υλοποιηθεί από την IDSS ενα δεύτερο Replication Site, στο οποίο με τη χρήση του Vmware Replication μεταφέρονται τα δεδομένα σε near-real time. Χρειαζόταν όμως και ενα Disaster Recovery Site για να είναι compliant με τις διαδικασίες και τις πιστοποιήσεις του. Το DR Site έπρεπε συνεπώς να πληρεί τις εξής προδιαγραφές:

 • Συνδεσιμότητα και γραμμές ίντερνετ με αρκετό bandwith, ώστε να εξυπηρετήσουν τους mission-critical servers
 • Υψηλή ασφάλεια και διαθεσιμότητα 
 • Απόσταση από την έδρα, αλλά και προσβασιμότητα
 • Δυνατότητα άμεσης επαναφοράς των συστημάτων
 • Λογικό κόστος

 Η Λύση

Ο όμιλος επέλεξε το Datacenter της Sparkle και τον εξουσιοδοτημένο Solution Partner της, την IDSS Intelligent Solutions για να υλοποιήσει το έργο. Αναλυτικότερα, η λύση που υλοποιήθηκε από την IDSS Intelligent Solutions, περιλάμβανε:

 • Servers που περιεχουν τα mission critical  VM της MANTIS
 • Data Storage 
 • Tape Library
 • 300MB bandwith
 • Πλήρη διαδικασία και σχέδιο επαναφοράς 

Τα οφέλη

Ο Όμιλος Mantis με την κατασκευή του νεου DR site, πέτυχε σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη και πιο συγκεκριμένα:

 • Είναι compliant απέναντι στις υποχρεώσεις του, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις πιστοποιήσεις του
 • Καλύπτει εξολοκλήρου τις απαιτήσεις των πολυεθνικών πελατών του περί ασφάλειας και διαθεσιμότητας
 • Επιτυγχάνει πολύ μικρό χρόνο επαναφοράς, χωρίς απώλεια δεδομένων
Share this Post:

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν