EKTER

EKTER

EKTER

 

 

Η Εκτερ Α.Ε. είναι μια κορυφαία, εισαγμένη ,εταιρεία κατασκευών που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση μεγάλων υποδομών. Διαθέτοντας πτυχίο 6ης τάξης, η ΕΚΤΕΡ ΑΕ εκτελεί σήμερα με την ίδια επιτυχία δημόσια και ιδιωτικά έργα, όλων των γνωστών κατηγοριών, τεχνικών πεδίων και βαθμών δυσκολίας ενώ έχει την απαιτούμενη οργάνωση και τεχνογνωσία ώστε να αναλαμβάνει και να εκτελεί με επιτυχία μεγάλα και σύνθετα έργα.Η αξιοπιστία της, η αποτελεσματικότητά της και ο υγιής ανταγωνισμός που τη διακρίνουν από το 1973 στον κατασκευαστικό κλάδο, καθιστούν την ΕΚΤΕΡ Α.Ε. έναν αξιόλογο εταίρο και «ανταγωνιστή» των διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστικών εταιρειών.

 Η εταιρεία αντιμετώπιζε προκλήσεις στη διαχείριση της υπάρχουσας υποδομής της, η οποία περιλάμβανε εκτός των άλλων το σύστημα Επιχειρησιακού Πόρων (ERP), το λογισμικό μισθοδοσίας και τις κάθετες εφαρμογής κοστολόγησης και διαχείρισης έργων . Η Εκτερ Α.Ε. αποφάσισε να μεταφέρει την υποδομή της στο cloud για να βελτιώσει την επεκτασιμότητα, την ευελιξία και την αποδοτικότητα κόστους.

 H IDSS  ανέλαβε τη διαχείριση αυτού του έργου, διασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση για την Εκτερ Α.Ε. Το παρων  Case Study  περιγράφει τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, τις λύσεις που παρέχονται και τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν από αυτό το έργο μετάβασης στο cloud.

 

Προκλήσεις

 Η Εκτερ Α.Ε. αντιμετώπιζε πολλές προκλήσεις με την υπάρχουσα υποδομή της :

 1. Επεκτασιμότητα: Καθώς η εταιρεία μεγάλωνε, η υποδομή της δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για πόρους.

2. Κόστος: Η υποδομή απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου και συνεχή κόστη συντήρησης όπως και ηλεκτρικό ρεύμα .

3. Ευελιξία: Η Εκτερ Α.Ε. είχε περιορισμένη ικανότητα να προσαρμοστεί γρήγορα στις αλλαγές των επιχειρηματικών αναγκών και να εφαρμόσει νέες λειτουργίες και εφαρμογές.

4. Ασφάλεια: Η υποδομή on premises  ήταν πιο εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους ασφαλείας, όπως κλοπή ή φθορά.

 

Λύση

 Η IDSS συνεργάστηκε στενά με την Εκτερ Α.Ε. για να αναπτύξει και να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική μετάβασης στο cloud, αντιμετωπίζοντας τους ακόλουθους κύριους τομείς:

 1. Αξιολόγηση: Ξεκινήσαμε διεξάγοντας μια λεπτομερή αξιολόγηση της υπάρχουσας υποδομής, των εφαρμογών και των επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εκτερ Α.Ε. Αυτό μας επέτρεψε να προσδιορίσουμε την καλύτερη προσέγγιση μετάβασης και να επιλέξουμε τον πιο κατάλληλο πάροχο υπηρεσιών cloud.

 2. Σχεδιασμός Μετάβασης: Αναπτύξαμε ένα λεπτομερές σχέδιο μετάβασης, περιλαμβάνοντας χρονοδιαγράμματα, κατανομή πόρων και στρατηγικές μείωσης των κινδύνων. Αυτό το σχέδιο παρείχε μια σαφή οδήγηση για όλους τους ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στο έργο.

 3. Εγκατάσταση Περιβάλλοντος Cloud: Ρυθμίσαμε το περιβάλλον cloud, σχεδιάζοντας και παραμετροποιώντας τους απαραίτητους πόρους, όπως διακομιστές, αποθήκευση και δίκτυα. Επίσης, εφαρμόσαμε πρακτικές ασφαλείας και συμμόρφωσης για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων και των εφαρμογών της Εκτερ Α.Ε.

 4. Μεταφορά και Ενσωμάτωση: Μεταφέραμε τις υπάρχουσες εφαρμογές και δεδομένα στο νέο περιβάλλον cloud, εξασφαλίζοντας ότι η λειτουργία τους ήταν απρόσκοπτη και ότι ήταν συμβατές με τις απαιτήσεις του cloud. Παράλληλα, δημιουργήσαμε ένα σύστημα ομαλής ενσωμάτωσης μεταξύ των εφαρμογών για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική συνεργασία και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

 

5. Υπηρεσίες Υποστήριξης: Παρείχαμε υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης  για το προσωπικό της Εκτερ Α.Ε., βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να εκμεταλλευτούν πλήρως τις νεες δυνατότητες που παρεχει το νέο περιβαλλον

 

Αποτελέσματα

 Η μετάβαση στο cloud της TI-Sparkle επέτρεψε στην Εκτερ Α.Ε. να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε και να βελτιώσει τις λειτουργίες της. Ορισμένα από τα κύρια οφέλη που αποκτήθηκαν από τη μετάβαση στο cloud περιλαμβάνονται:

 1. Επεκτασιμότητα: Η Εκτερ Α.Ε. μπορεί τώρα να προσαρμόσει εύκολα τους πόρους της ανάλογα με τις ανάγκες της, επιτρέποντας της να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για πόρους και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας.

 2. Χαμηλότερο κόστος: Πλέον, η Εκτερ Α.Ε. πληρώνει μόνο για τους πόρους που χρησιμοποιεί, μειώνοντας το κόστος υποδομής και λειτουργίας.

 3. Αυξημένη ασφάλεια: Τα δεδομένα και οι εφαρμογές της Εκτερ Α.Ε. προστατεύονται από τις κορυφαίες πρακτικές ασφαλείας του παρόχου, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των πληροφοριών και την εμπιστοσύνη των πελατών.

 4. Ευελιξία: Η μετάβαση στο Public cloud επιτρέπει στην Εκτερ Α.Ε. να είναι πιο ευέλικτη και να ανταποκριθεί γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς και των απαιτήσεων των πελατών.

 5. Συνεργασία: Η ενσωμάτωση των εφαρμογών στο cloud διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και των συνεργατών της Εκτερ Α.Ε., βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

 

Συμπέρασμα

 Η μετάβαση της Εκτερ Α.Ε. στο cloud της TI-Sparkle ήταν μια επιτυχής και αποδοτική διαδικασία, που της επέτρεψε να βελτιώσει τη λειτουργία της και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Η στρατηγική μετάβασης που υιοθετήθηκε και η υποστήριξη που παρέχεται από την ομάδα μας εξασφάλισαν μια ομαλή μετάβαση και μια επιτυχημένη εφαρμογή των λύσεων cloud.

 Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την Εκτερ Α.Ε. για να παρέχουμε υποστήριξη, καθοδήγηση και βελτιώσεις στο νέο της περιβάλλον και καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται και εξελίσσεται, οι λύσεις cloud θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών και της αγοράς.

 Στο μέλλον, η Εκτερ Α.Ε. μπορεί να εξερευνήσει περαιτέρω τη χρήση των υπηρεσιών cloud για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, τη βελτίωση της ανάλυσης δεδομένων και την υλοποίηση προηγμένων λειτουργιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Με αυτές τις λύσεις, η Εκτερ Α.Ε. θα μπορέσει να συνεχίσει την ανάπτυξή της και να εξασφαλίσει μια ισχυρή θέση στην αγορά.

 Συνοψίζοντας, η μετάβαση στο cloud υπήρξε μια σημαντική βελτίωση για την Εκτερ Α.Ε., επιτρέποντας της να αυξήσει την αποδοτικότητα, να μειώσει τα κόστη, να βελτιώσει την ασφάλεια των δεδομένων και των εφαρμογών της, και να ανταποκριθεί με ευελιξία στις αλλαγές της αγοράς. Η συνεργασία μας με την Εκτερ Α.Ε. θα συνεχιστεί, καθώς αναζητούμε νέες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εταιρείας και να προωθήσουμε την καινοτομία στον κλάδο της.

Share this Post:

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν