AS Network

AS Network

AS Network

Η Εταιρεία

Το AS Network είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος, πελατολόγιο και τεχνογνωσία δίκτυα εταιρειών στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής οικονομικών, λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης μισθοδοσίας. Προέκυψε από τη σύμπραξη δυο κορυφαίων εταιρειών του χώρου, της Accounting Solutions AE και της Audit Services AE, δημιουργώντας ένα μοναδικό δίκτυο με τεράστια πείρα και υψηλού επιπέδου εξειδίκευση.

 Η ανάγκη

Η AS Network για την εξυπηρετηση των πελατών της, διαθέτει να State of Art Datacenter. Χρειάζεται όμως και ένα Disaster Recovery Site για να είναι compliant με τις διαδικασίες και τις πιστοποιήσεις της. Το DR Site θα έπρεπε συνεπώς να πληρεί τις εξής προδιαγραφές:

 • Συνδεσιμότητα.και γραμμές ίντερνετ με αρκετό bandwith, ώστε να εξυπηρετήσουν τους mission-critical servers
 • Υψηλή ασφάλεια και διαθεσιμότητα
 • Απόσταση από την έδρα αλλά και προσβασιμότητα
 • Δυνατότητα άμεσης επαναφοράς των συστημάτων
 • Λογικό κόστος

 Η Λύση

Ο όμιλος επέλεξε το Datacenter της Sparkle  και τον εξουσιοδοτημένο Solution Partner της, την IDSS Intelligent Solutions για να υλοποιήσει το έργο. Πιο αναλυτικά, η λύση που υλοποιήθηκε από την IDSS Intelligent Solutions, περιλάμβανε:

 • Servers που περιεχουν τα mission critical VM της AS Network
 • Data Storage 
 • Tape Library
 • 300MB bandwith
 • Πλήρη διαδικασία και σχέδιο επαναφοράς 

Τα οφέλη

Ο όμιλος εταιρειών AS network με την κατασκευή του νεου DR site, έχει επιτύχει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη και πιο συγκεκριμένα:

 • Είναι Compliant απέναντι στις υποχρεώσεις, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις πιστοποιήσεις του
 • Καλύπτει εξολοκλήρου τις απαιτήσεις των πελατών του περί ασφάλειας και διαθεσιμότητας 
 • Επιτυγχάνει πολύ μικρό χρόνο επαναφοράς, χωρίς απώλεια δεδομένων

 Δήλωση Αντιπροσώπου:

"Το δίκτυο AS Network, προκειμένου να βρίσκεται σε συμβατότητα με τα ISO 27001 αλλά και ISO 22301 με τα οποία είναι πιστοποιημένο, επέλεξε να συνεργαστεί και να εμπιστευτεί την IDSS, ώστε να καλύψει την Επιχειρησιακή Συνέχεια που τόσο σημαντική είναι για τον Οργανισμό και τους Πελάτες του. Η εμπειρία, το γνωσιακό επίπεδο και η αξιοπιστία των στελεχών της IDSS, λειτούργησαν συλλογικά, ώστε να έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα και αξιόλογα συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας στην αγορά. Η συνεργασία του Disaster Recovery site που εγκαταστάθηκε από την IDSS στην TI Sparkle, σε συνδυασμό με το Business Continuity site που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της IDSS, έχουν ανεβάσει το ανταγωνιστικό και πελατειακό επίπεδο του οργανισμού μας!"

Βασίλης Ματαίος, Group IT Senior Manager

 

 

 

Share this Post:

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν