Λ. Συγγρού 236, Καλλιθέα 17674
210 9628310
info@idss.gr

Business Solutions

Μέσω της συνεργασίας μας με την ηγέτιδα εταιρία στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού SingularLogic, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις σε όλο το φάσμα των εμπορικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.
Προσθέτοντας στο κορυφαίο λογισμικό της Singular το δικό μας added value που προέρχεται από ένα ισχυρό τμήμα προγραμματιστών, μηχανογράφων, συμβούλων και λογιστών, αλλά και την εμπειρία που διαθέτουμε σε μεγάλα έργα ERP-CRM, παρέχουμε τα εχέγγυα για υλοποιήσεις που επιστρέφουν αξία στον πελάτη, με πλήρη παραδοτέα και μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια.

  • Το πληροφοριακό σύστημα Enterprise Suite, αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning), για κάθε μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση, που επιθυμεί πλούσια λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον κάθε επιχείρησης που το επιλέγει.
  • Το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) που οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις πελατειακές σχέσεις κάθε επιχείρησης.
  • Η εμπορική εφαρμογή Commercial απευθύνεται σε μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτει πλήρως την εμπορική τους δραστηριότητα, λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά απλό, εύχρηστο και ευχάριστο και αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξή τους.

Η μεγαλύτερη εξειδίκευσή μας αφορά το GALAXY Commercial/Enterprise , SEN, το Galaxy  CRM , το emanpower ,και τις μικρές εμπορικές εφαρμογές Οριζοντες  και Eurofasma .
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας είναι  η εμπειρια μας στην παραγωγή ,η δυνατότητα συγγραφής custom εφαρμογών υψηλού επιπέδου και η ικανότητα να υποστηρίξουμε μεγάλες εγκαταστάσεις σε βάσεις Oracle που απαιτούν εξιδικευμένα και έμπειρα στελέχη.