Λ. Συγγρού 236, Καλλιθέα 17674
210 9628310
info@idss.gr

Outsourcing

Η IDSS  προσφέρει υπηρεσίες συνολικής ανάληψης ευθύνης υποστήριξης IT διαδικασιών, μέσω της διάθεσης στην επιχείρηση πελάτη που δεν διαθετει τμήμα ΙΤ ή διαθετει ολιγάριθμο , εξειδικευμένων μηχανικών και συμβούλων πληροφορικής  διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο  υπηρεσίες εγγυημένου επιπέδου.

H υπηρεσία  περιλαμβάνει ολόκληρη την υποστήριξη και καθημερινή διαχείριση της ΙΤ υποδομής του πελάτη, τη διαχείριση εφαρμογών, αναλυψη συγκεκριμένων projects ,αναβαθμίσεις υποδομών και λογισμικού, βελτιωμένη διαχείριση πόρων πληροφορικής βασισμένη στο πρότυπο ITIL, παροχή συμβουλών για στρατηγικό ΙΤ σχεδιασμό και συμβόλαιο εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA)

Τα οφελη απο την χρηση του outsoursing με το εξιδικευμένο προσωπικό της  IDSS ειναι η άμεση μείωση σταθερών και επαναλαμβανόμενων λειτουργικών δαπανών, η μεταβίβαση της επιχειρησιακής συνέχειας και της διαχείρισης του ρίσκου στην IDSS και κατα συνεπεια η επικέντρωση της επιχείρησης στο κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της.