Η IDSS επιλέχθηκε για να υλοποιήσει την μετεγκατάσταση των στελεχών της SOL Consulting στα νέα τους γραφεία. Η λύση περιλαμβάνει την ασύρματη σύνδεση νέου και παλαιού κτιρίου, δημιουργία νέου δικτύου και εγκατάσταση νέου PBX (AVAYA IP Office 500).