Λ. Συγγρού 236, Καλλιθέα 17674
210 9628310
info@idss.gr

Ιούλιος 2015 – Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς

Ιούλιος 2015 – Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς

Η Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς, εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας, προχώρησε στην αντικατάσταση του παλιού της Nortel PBX με ένα νέο AVAYA IP Office 500.
Ταυτόχρονα με την αλλαγή του PBX, έγινε αναδιάταξη και εκ νέου τερματισμός της καλωδίωσης που κατέληγε στο computer room, μιας και η παλιά υποδομή ήταν βασισμένη σε πολύ παλιό εξοπλισμό (ρεκλέτες).
Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε με χρήση αριθμού των παλιών συσκευών (Nortel Migration) καθώς και νέων τεχνολογίας IP H.323 και SIP. Η σύνδεση με τον provider έγινε αποκλειστικά με χρήση SIP trunks. Μετά την μετάβαση στο νέο PBX, η εταιρία επικοινωνεί με χαμηλότερα κόστη επικοινωνίας με συνέπεια τον πολύ μικρό χρόνο απόσβεσης. Επίσης από μηχανογραφικής πλευράς η εγκατάσταση έγινε πιο σύγχρονη, απλούστερη και πιο εύκολη στην διαχείριση.