Η Forever Living Products Hellas-Cyprus προχώρησε σε πλήρη ανανέωση του τηλεπικοινωνιακού της εξοπλισμού, επιλέγοντας το IP Office της AVAYA. Η εταιρία εγκατέστησε μια λύση που περιλάμβανε μίξη αναλογικών, ψηφιακών και IP συσκευών, καθώς και προηγμένων εφαρμογών όπως το Avaya Flare, για την ευκολία στην επικοινωνία και από σημεία εκτός της εταιρίας με χρήση κλήσεων ήχουν, video κλήσεων ή video conferences.
Στην εταιρία υλοποιήθηκε και εγκατάσταση CCR (Customer Call Reporter) και ContactStore για παρακολούθηση του Call Center και την  βελτιστοποίηση της απόδοσής του.
Τέλος, μέσω VPN συνδέθηκαν με IP Endpoints τόσο το κατάστημα Θεσσαλονίκης όσο και η αποθήκη της εταιρίας, προσφέροντας μείωση του κόστους των επικοινωνιακών τελών και περισσότερη ασφάλεια στην ιδιωτικότητα της επικοινωνίας.