Η IDSS αντικατέστησε το PBX της Millenia Maritime  με ένα AVAYA IP Office 500. Η λύση περιλαμβάνει εγκατάσταση ψηφιακών και IP τερματικών, καθώς και διασύνδεση του PBX με τα AVAYA PBXs της εταιρίας στην Ιταλία και τις Φιλιππίνες για δωρεάν και απεριόριστη ενδοεταιρική επικοινωνία και least cost routing των κλήσεων.