Ανακοινώθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ η χορήγηση εξάμηνης παράτασης για τα προγράμματα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες», «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μεταποίηση στις νέες συνθήκες 13/07/2013 13/01/2014
Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων 07/09/2013 07/03/2014